NIEUWSBRIEF.

DE VORSTENHOF BLIJFT GESLOTEN TOT 1 SEPTEMBER.


HELAAS ZIJ ALLE ACTIVITEITEN I.V.M. DE CORONACRISIS GEANNULEERD.

DE VORSTENHOF BLIJFT GESLOTEN TOT 1 SEPTEMBER A/S.

Naar aanleiding van de besluitvorming over de coronacrisis.

Hebben wij als bestuur, na overleg met het kringbestuur

KBO Tilburg besloten onze KBO ’t Heike  gesloten te houden
tot 1 september a.s.

Mochten er tussentijds andere besluiten komen dan zullen wij dit besluit heroverwegen.

Het blijft toch lastig om te kaarten met 1½ meter tussen ruimte.

Ook koersbal of bingo spelen is dan erg moeilijk.

KOFFIE DRINKEN

BINGO:                                                                    

BILJARTEN:

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN MBVO-GYM..     

KAARTEN - SJOELEN- HANDWERKEN EN KAARTEN MAKEN:   

KOERSBAL: 

BRIDGEN:

LINE-DANCE: o.l.v. Jeannette Schwartzman.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  

 

            

Afdrukken

ADRES:

KBO 't Heike Tilburg
Ontmoetingscentrum "de Vorstenhof"
Piusstraat 9 (6e etage)
5038 WR  Tilburg
IBAN: NL73 INGB 0001544692

CONTACT:

Telefoon:
013-5360366

Mail:
kboheike@kpnmail.nl

WEBSITE:  Studio Kool

ADMINISTRATIE:

Zaken als verhuizing, overlijden en opzeggingen kunt u schriftelijk doorgeven aan:
Willy Verhagen
Oranjeplein 5
5051 LT  Goirle
E-mail: willykbo@gmail.com