NIEUWSBRIEF.

DE VORSTENHOF BLIJFT GESLOTEN TOT 1 SEPTEMBER.


HELAAS ZIJ ALLE ACTIVITEITEN I.V.M. DE CORONACRISIS GEANNULEERD.

DE VORSTENHOF BLIJFT GESLOTEN TOT 1 SEPTEMBER A/S.

Naar aanleiding van de besluitvorming over de coronacrisis.

Hebben wij als bestuur, na overleg met het kringbestuur

KBO Tilburg besloten onze KBO ’t Heike  gesloten te houden
tot 1 september a.s.

Mochten er tussentijds andere besluiten komen dan zullen wij dit besluit heroverwegen.

Het blijft toch lastig om te kaarten met 1½ meter tussen ruimte.

Ook koersbal of bingo spelen is dan erg moeilijk.

KOFFIE DRINKEN

BINGO:                                                                    

BILJARTEN:

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN MBVO-GYM..     

KAARTEN - SJOELEN- HANDWERKEN EN KAARTEN MAKEN:   

KOERSBAL: 

BRIDGEN:

LINE-DANCE: o.l.v. Jeannette Schwartzman.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  

 

            

Afdrukken